Tips & AdviesWonen

Wat moet je weten over opstalverzekeringen?

Voor mensen geldt dat ze tijdens hun leven eigenaar kunnen worden van twee verschillende soorten eigendommen. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen enerzijds de losse artikelen waar je eigenaar van kan worden (wat onder de inboedel valt) en de zaken die vastzitten aan het vastgoed dat je hebt aangekocht. Wat dit laatste betreft gaat het dan uiteraard over de zogenaamde opstal van een woning. Wanneer je erin bent geslaagd om eigenaar te worden van een bepaalde woning spreekt het voor zich dat daar een niet onaanzienlijke investering mee gepaard gaat. Omwille van die reden is het afsluiten van één van de opstalverzekeringen op de markt altijd zeer interessant.

Keuze uit twee verschillende opstalverzekeringen

Opstalverzekeringen zijn inhoudelijk niet altijd precies hetzelfde, integendeel. Je moet er dan ook rekening mee houden dat er twee verschillende soorten verzekeringen voor een opstal bestaan. De eerste verzekering is meteen de vaakst afgesloten optie. Het gaat hierbij dan concreet om de extra uitgebreide opstalverzekering. Voor deze opstalverzekeringen geldt dat ze je voorzien van een zeer omvangrijk pakket aan dekkingen. Het overgrote merendeel van de schadegevallen aan je opstal worden dan ook gedekt. Toch is het zo dat veel mensen dit niet voldoende vinden. Zij kiezen dan ook voor het afsluiten van de tweede optie, namelijk de allrisk opstalverzekering. Waarom is dat?

Voor allrisk opstalverzekeringen geldt dat ze er in de praktijk bekend om staan nog een klein stapje verder te gaan in vergelijking met de extra uitgebreide opstalverzekeringen. Die meerwaarde schuilt in het feit dat ook zelf veroorzaakte schade aan de opstal eveneens wordt gedekt. Dit lijkt misschien in eerste instantie een beetje overbodig te zijn, maar dat is het in de praktijk eigenlijk niet. Ook op deze manier kan je namelijk geconfronteerd worden met een gigantisch kost die je niet zomaar kan betalen. Door te kiezen voor het afsluiten van één van de verschillende allrisk opstalverzekeringen op de markt is het mogelijk om dit eenvoudig te voorkomen. Let wel, het spreekt voor zich dat deze verzekering wel over de hoogste verzekeringspremie beschikt. Dat spreekt echter voor zich.

Moet je deze verzekering verplicht afsluiten of niet?

Opstalverzekeringen zijn ontzettend belangrijke verzekeringen. Voor elke persoon die eigenaar is van vastgoed geldt namelijk dat hij of zij ongetwijfeld weet welke gigantische investering (en opofferingen) deze met zich meebrengt. Je wil het dan ook absoluut niet tegenkomen dat een bepaald schadegeval ervoor zorgt dat je vastgoed (soms zelfs letterlijk) in rook opgaat terwijl je op geen enkele mogelijke manier kan rekenen op een compensatie door de verzekeraar. Indien je hebt gekozen voor het afsluiten van één van de opstalverzekeringen op de markt is dat niet het geval. Zo beschik je altijd over een passende compensatie afhankelijk van de waarde van je opstal.

Ondanks het feit dat opstalverzekeringen ontzettend belangrijk zijn voor de veiligheid van je financiële toekomst is het zo dat ze niet bij wet zijn verplicht. Als eigenaar van een bepaald type vastgoed is het dus met andere woorden geheel aan jou om te bepalen of je deze gaat verzekeren of niet. Dit gezegd hebbende is er wel zoiets als een mogelijke verplichting die kan worden opgelegd door de kredietverstrekker van je hypothecaire lening. Hij of zij kan (en zal) er namelijk wel degelijk voor kiezen om het aanvragen van een verzekering voor de opstal te verplichten. Let hier zeker voor op.

Wat is het verschil met de inboedelverzekering?

Voor opstalverzekeringen en inboedelverzekeringen geldt in de praktijk dat ze niet zelden in één adem met elkaar worden genoemd. Het blijkt dan ook vaak zo te zijn dat veel mensen er geen idee van hebben wat nu precies het concrete verschil is tussen beide soorten verzekeringen. Nochtans valt dat verschil eigenlijk helemaal niet moeilijk uit te leggen, integendeel.

  1. De inboedel staat voor alle losse spullen welke in je woning aanwezig zijn;
  2. De opstal staat voor de constructie van het pand waar je eigenaar van bent;

Als huurder van een woning dien je alleen maar rekening te houden met het afsluiten van een verzekering voor je inboedel. Het verzekeren van de opstal is een taak voor de eigenaar van het pand. Zoveel spreekt voor zich. Ben je eigenaar van een woning? In dat geval spreekt het voor zich dat je er goed aan doet om de beide verzekeringen af te sluiten. Enkel en alleen op die manier kan je namelijk met zekerheid rekenen op de meest optimale dekking voor alle mogelijke risico’s bij je woning.

Hoe kan je rekenen op de meest financieel interessantste opstalverzekeringen?

Het belang van opstalverzekeringen hoeven we nu wellicht niet meer te herhalen. Dat hebben we op verschillende momenten hier op deze pagina reeds gedaan. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen zich toch een beetje zorgen maken om de kosten die zijn verbonden aan het aanvragen van een verzekering voor de opstal. Die zorgen zijn helemaal nergens voor nodig integendeel. Door rekening te houden met de onderstaande tips kan je immers heel wat besparen op je premie.

Opstalverzekeringen vergelijken loont altijd

Wil je graag instant een belangrijke besparing kunnen realiseren op jouw opstalverzekering? Dan is het eerste wat je moet doen een vergelijking uitvoeren tussen de verschillende opstalverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Van belang is uiteraard wel om ervoor te zorgen dat het hierbij gaat om een neutrale vergelijking. Deze uitvoeren door middel van een vergelijkingsmodule op de website van een verzekeraar heeft dan ook doorgaans maar weinig zin. Ze uitvoeren door middel van een objectieve vergelijkingssite daarentegen is wel degelijk zeer interessant. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, opstalverzekeringen vergelijken is altijd het eerste wat je eigenlijk moet doen.

Laat de herbouwwaarde realistisch bepalen

Het laatste aandachtspunt voor wat het voordelig kunnen afsluiten van één van de verschillende opstalverzekeringen op de markt heeft te maken met de zogenaamde herbouwwaarde waarvan sprake is. Het gaat hierbij om de waarde die wordt gedekt en waarmee het zoals de naam reeds aangeeft mogelijk moet zijn om de bestaande woning in dezelfde vorm opnieuw op te laten bouwen. Het is van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat deze waarde zo optimaal mogelijk dient te worden bepaald. Het oververzekeren van deze waarde heeft absoluut geen enkele zin, integendeel. Ze verhoogt alleen maar (nutteloos) je verzekeringspremie.

Meer weten? Bezoek deze website!

Reageren?

Geweldig
0
Blij
0
Inspirerend
0
Hmm...
0
Grappig
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *